מאמרים וכתבות

מאמרים וכתבות

סוגי הסכמים

חוזה פאושלי

בשיטה הפאושלית על הקבלן לבדוק את אופי העבודה, תנאי השטח ואת הכמויות הרשומות בכתב הכמויות שבהסכם לפני הגשת הצעתו למזמין וחתימתו על החוזה, מכיוון שבמהלך הביצוע הוא בדרך-כלל לא יהיה זכאי לתשלום תוספת אם הכמויות שביצע בפועל גדולות יותר, כל עוד אין שינויים ותוספות. טרם הסכם פאושלי, הקבלן עובר על תוכניות העבודה, מבצע סקירה והערכה כללית לעלויות הבנייה הכוללת ומשקלל בה גם את ניהול הסיכונים מצידו. בחוזה פאושלי, בדרך כלל מבקש הקבלן מחיר גבוה יותר מאשר בחוזים אחרים מכיוון שאינו יודע את הכמויות והעלויות המדויקות שלו בפרויקט.

בדיקת הכמויות ע"י כמאי מקצועי עשויה למנוע ספיגת עלויות מצד הקבלן עקב כמויות גדולות מהצפוי, ובכך להגדיל את שורת הרווח.

חוזה מדידה

הסכם לפיו שכרו של הקבלן נקבע לפי חישוב כמויות העבודה (כגון כמויות יציקות בטון, כמויות ריצוף, כמויות אלמנטי גבס, כמויות צנרת ועוד). בהסכם מסוג זה נערכים על ידי המזמין ויועציו המקצועיים תוכניות עבודה, מפרטים ו"כתב כמויות", המפרטים בחלוקה לסעיפים את כל העבודות שיש לבצע. הקבלן מגיש למזמין העבודה הצעת מחיר מפורטת ביחס לכל סעיף. התשלום לקבלן שווה למכפלת המחיר ליחידת עבודה בכמות העבודה שבוצעה בפועל.

חישוב כמויות

למה חשוב לדעת את כמות העבודה?

חישוב כמויות כל אחד יכול לעשות. הבנת התוכניות והחומרים השונים הינה קריטית לרווחיות הפרויקט, ולכן חשוב שייעשה ע"י כמאי מקצועי.

דוגמה: קבלן חישב כמויות ריצוף משרדים בפרקט אלון ובשטח של כ-1,000 מ"ר, חשב הכמויות שלו לא התחשב בתשתית מדה (בטון מתפלס) מכיוון שזה לא כתוב בתוכניות בד"כ. הנזק לקבלן כ-80 אלף ₪.

חישוב כמויות וכתיבת כתב כמויות שגוי עלול לגרום נזק לרווחיות הפרויקט במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב יגרום להפסדים כבדים וכדאיות הפרויקט תתפוגג.

צמצום טעויות תמחור

טעויות תמחור הן נפוצות מאוד, אך ניתן לצמצם אותם מאוד כאשר התמחירן בפרויקט הוא איש מקצוע מנוסה. בשנים האחרונות מקצוע התמחירן וחשב הכמויות (כמאי) לא בהכרח מאויש ע"י אנשי מקצוע כמו הנדסאים ומהנדסי בניין דבר שעלול לגרום לטעויות בשל חוסר המקצועיות וחוסר הבנת תהליכי בניה.

כתב כמויות

מהו כתב כמויות?

כתב כמויות הוא מסמך חשוב לפרויקט הבניה ומשמש את כל בעלי המקצוע בשטח, הקבלן, המתכננים (אדריכל ויועצים), ספקים ומנהל הפרויקט/מפקח.

מי מכין את כתב הכמויות?

כתב הכמויות הוא מסמך מקצועי המצריך ידע וניסיון משמעותיים בעולם הבנייה. לכן, כדאי שמי שיכין אותו עבורכם יהיה כמאי שהינו מהנדס או הנדסאי בניין בעל ניסיון חישובי וביצועי, אשר מבין תהליכי בנייה לעומק.

מי מכין את כתב הכמויות?

כתב הכמויות הוא מסמך מקצועי המצריך ידע וניסיון משמעותיים בעולם הבנייה. לכן, כדאי שמי שיכין אותו עבורכם יהיה כמאי שהינו מהנדס או הנדסאי בניין בעל ניסיון חישובי וביצועי, אשר מבין תהליכי בנייה לעומק.

מי מכין את כתב הכמויות?

כתב הכמויות הוא מסמך מקצועי המצריך ידע וניסיון משמעותיים בעולם הבנייה. לכן, כדאי שמי שיכין אותו עבורכם יהיה כמאי שהינו מהנדס או הנדסאי בניין בעל ניסיון חישובי וביצועי, אשר מבין תהליכי בנייה לעומק.

צור קשר

לפרטים והזמנת שירות אנא מלא את פרטיך בטופס ואנו נחזור אליך בהקדם האפשרי

    פרטי התקשרות

    פרטי התקשרות

    מ.א. כמויות